Νέα Διδακτορικά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Λήξη υποβολής αιτήσεων 07.09.2020
Φορέας υλοποίησης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ιστοσελίδα http://www.prd.uth.gr/prd-call-phd-2021w/

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εκπονήσουν μεταδιδακτορική διατριβή, να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Προτεινόμενα θεματικά πεδία:
 • Γεωπληροφορική και διαχείριση φυσικών καταστροφών (Καθηγητής Κωνσταντίνος Περάκης)
 • Πολιτικές και μηχανισμοί ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας σε περιοχές με οικονομική και διαρθρωτική υστέρηση (Καθηγητής Γεώργιος Πετράκος)
 • The spatial impact of the new Silk Roads in Europe (Καθηγητής Γεώργιος Πετράκος)
 • Declining places and the geography of rising discontent in Europe (Καθηγητής Γεώργιος Πετράκος)
 • Τα μεγάλα έργα και η συμβολή τους στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση/ προοπτική. (πιθανή) Έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια (Καθηγητής Παντολέων Σκάγιαννης)
 • Η διάσταση της πολυπλοκότητας, της αβεβαιότητας, και της διακινδύνευσης στα μεγάλα έργα κι οι χωρικές της επιπτώσεις (Καθηγητής Παντολέων Σκάγιαννης)
 • Οι τεχνολογικές εξελίξεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία και οι χωρικές επιπτώσεις στο επίπεδο των λιμένων (Καθηγητής Παντολέων Σκάγιαννης)
 • Η στρατηγική αναδιάρθρωση της μητροπολιτικής περιοχής και του κέντρου της Αθήνας. Συμφέροντα και προσδοκίες (Καθηγητής Παντολέων Σκάγιαννης)
 • Belt and Road: Ελλάδα, Βαλκάνια Ευρώπη (Καθηγητής Παντολέων Σκάγιαννης)
 • Πολεοδομία, χωροταξία και περιβάλλον (Καθηγητής Δημήτριος Σταθάκης)
 • Πολεοδομία και νέες τεχνολογίες (Καθηγητής Δημήτριος Σταθάκης)
 • Αξιολόγηση και Προστασία Αγροτικού Τοπίου (Καθηγήτρια Όλγα Χριστοπούλου)
 • Κυκλική Οικονομία (Καθηγήτρια Όλγα Χριστοπούλου)
 • Κλιματική Αλλαγή (Καθηγήτρια Όλγα Χριστοπούλου)
 • Θαλάσσια Χωροταξία (Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Ασπρογέρακας)
 • Γεωπολιτική και Χωροταξία (Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Ασπρογέρακας)
 • Στρατηγικός Χωρικός Σχεδιασμός (Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Ασπρογέρακας)
 • Στρατηγική Χωροταξία (Επίκουρος Καθηγητής Ανέστης Γουργιώτης)
 • Τοπίο (Επίκουρος Καθηγητής Ανέστης Γουργιώτης)

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως, 383 34 ΒΟΛΟΣ, με την ένδειξη: «Κατάθεση Υποψηφιότητας για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής», ενώ τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση kpatsis@uth.gr.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421074431

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση