Διδακτορικό στην Αγροτική Ανάπτυξη απο το ΔΠΘ

Λήξη υποβολής αιτήσεων 30.09.2020
Φορέας υλοποίησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ιστοσελίδα https://agro.duth.gr/

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Γνωστικά αντικείμενα:
 1. Δενδροκομία-Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων
 2. Αγροτική Πολιτική
 3. Βιοτεχνολογία Τροφίμων
 4. Εφαρμοσμένη Πληροφορική-Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο pms@agro.duth.gr, τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων ή άλλα παραστατικά επιστημονικής ή ακαδημαϊκής δράσης
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε άλλο Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
 • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές ερευνητικού κέντρου
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2552041161 και pms@agro.duth.gr

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση