10 Υποψήφιοι Διδάκτορες στο Α.Π.Θ

Λήξη υποβολής αιτήσεων 04.09.2020
Φορέας υλοποίησης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιστοσελίδα http://ee.auth.gr/announcements/2020/06/30/12336/

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη Συνέλευση συνεδρία αρ. 17/25-06-2020, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:

α) Αίτηση

β) Τίτλους Σπουδών

γ) Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας

δ) Βεβαίωση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής

ε) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης τουλάχιστον μίας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής)

στ) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές

ζ)  Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

η) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενισχύει, κατά την κρίση τους, την επιλογή.

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Περιοχές Διδακτορικών Θεμάτων:

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 1. Προστασία σε υβριδικά δίκτυα AC/DC διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Επ. Καθ. Γεώργιος Ανδρέου
 1. Καινοτόμες υπηρεσίες για τη χρήση ευελιξίας προς την αντιμετώπιση προβλημάτων στι Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αν. Καθ. Παντελής Μπίσκας
 1. Διαχείρισης Ζήτησης φυσικού αερίου για θέρμανση σε οικιακούς και εμπορικούς λέβητες. Αν. Καθ. Παντελής Μπίσκας

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 1. Έλεγχος ρομποτικών συστημάτων για χειρισμό αντικειμένων με αβεβαιότητες. Καθ. Ζωή Δουλγέρη
 1. Αποτελεσματική Διαχείριση και Διανομή Ισχύος σε Ετερογενή Ολοκληρωμένα Συστήματα μέσω Μηχανικής Μάθησης. Αν. Καθ. Βασίλειος Παυλίδης
 1. Ανάλυση, Μοντελοποίηση, και Αντιμετώπιση Ηλεκτρομαγνητικών Επιθέσεων σε Ετερογενή Συστήματα με Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ολοκλήρωσης. Αν. Καθ. Βασίλειος Παυλίδης
 1. Ευφυείς αλγόριθμοι και μηχανισμοί αυτοματοποίησης ανάπτυξης λογισμικού. Αν. Καθ. Ανδρέας Συμεωνίδης
 1. Τεχνικές και αλγόριθμοι βέλτιστης κατανόησης φυσικής γλώσσας για ψηφιακούς βοηθούς. Αν. Καθ. Ανδρέας Συμεωνίδης

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 1. Σχεδίαση και υλοποίηση επιφανειών με τεχνητές ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες για εφαρμογές τηλεπικοινωνιών και διάδοσης ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Καθ. Τραϊανός Γιούλτσης
 2. Τεχνικές σχεδίασης και βελτιστοποίησης ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με αξιοποίηση της τεχνολογίας έξυπνων επιφανειών. Καθ. Γεώργιος Καραγιαννίδης
 3. Ανάπτυξη συνδυαστικών υπολογιστικών μεθοδολογιών για τη βελτιστοποιημένη σχεδίαση αναπροσαρμοζόμενων διατάξεων νανο-ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. ΚαθΝικόλαος Κανταρτζής
 4. Εξαγωγή, ανάλυση και μοντελοποίηση πληροφορίας από πολυφασματική οπτοακουστική τομογραφία μέσω προηγμένων τεχνικών επεξεργασίας σήματος/εικόνας και εξηγήσιμης τεχνητής νοημοσύνης. Καθ. Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης
 5. Εξαγωγή διαγνωστικών ψηφιακών βιοδεικτών για νευροεκφυλιστικές ασθένειες από έξυπνες συσκευές με τη χρήση προηγμένων τεχνικών επεξεργασίας σήματος και εξηγήσιμης τεχνητής νοημοσύνης. Καθ. Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος (ισόγειο κτιρίου Δ’ Πολυτεχνικής Σχολής, Τηλ. 2310-994378 & 2310-996392, FAX 2310-996292).

 

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση