Διδακτορικές διατριβές

Δέκα (10) υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από κοινού στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” και σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά.

Έρευνα στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Ρομποτικής, της Μηχανικής Μάθησης, των Big Data και της Βιοπληροφορικής. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προσκαλεί...   Περισσότερα

Προκήρυξη μίας θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα -Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη με αριθμό 71/10-5-2018 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας θέσης...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφονται...   Περισσότερα

Πρόσκληση Υποψηφίων Διδακτόρων, Μεταδιδακτορικών Ερευνητών και Ερευνητών για ερευνητική συνεργασία με την ομάδα ‘ΙΚΑΡΟΣ’ σε βαθειά μάθηση/ευφυή ανάλυση οπτικών δεδομένων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ, drones, UAV)

Αντικείμενα έρευνας/ανάπτυξης: Ανάλυση οπτικής πληροφορίας (εικόνων και βίντεο) από drones Ρομποτική όραση drones Μηχανική μάθηση για ανάλυση δεδομένων και έλεγχο drones Ανάλυση δεδομένων RGB-D,...   Περισσότερα

Προκήρυξη 1 Θέσης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με αμοιβή

Προκήρυξη Θέσης Υποψηφίου Διδάκτορα με αμοιβή  Θέμα: «Πρωτόκολλα Επικοινωνίας για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων» Προθεσμία υποβολής: 9-2-2018 έως 9-3-2018 Ο Υποψήφιος Διδάκτορας θα απασχοληθεί στο ερευνητικό ευρωπαϊκό...   Περισσότερα

Δυο θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής – Γαλλία

We currently have two PhD student open positions in Electrical Engineering an Computer Science.   Find attached more Deployment of secured virtual machines Perennial...   Περισσότερα

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής – Bournemouth University (UK) & British Telecom

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Bournemouth University(UK) & British Telecom. Η Dr Sofia Meacham (πρώην Τσασάκου) από το Bournemouth University στην Αγγλία που καταγέται από...   Περισσότερα

Open PhD Positions – University of Connecticut

There are multiple open PhD positions at the University of Connecticut in the general area of geometrical and physical modeling, with a bias towards...   Περισσότερα

Προκήρυξη 3 θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων από το Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις  υποψηφίων  διδακτόρων  στις  παρακάτω  περιοχές: Μία (1) θέση στην...   Περισσότερα

Προκήρυξη 8 θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων από το Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης προκηρύσσει οχτώ (8) θέσεις  υποψηφίων  διδακτόρων  στις  παρακάτω  περιοχές: Μία (1) θέση στην...   Περισσότερα

    ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

    ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

© 2018 career.uowm.gr