Διδακτορικές διατριβές

Διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία

Σας επισυνάπτουμε τα  ηλεκτρονικά μηνύματα από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και αφορούν σε προσκλήσεις για διδακτορικούς φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Grenoble–Alpes....   Περισσότερα

Προκήρυξη εισαγωγής υποψηφίων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (εαρινό εξάμηνο), την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών που οδηγεί στην...   Περισσότερα

Διδακτορικό στην Αγροτική Ανάπτυξη απο το ΔΠΘ

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή. Γνωστικά αντικείμενα: Δενδροκομία-Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων Αγροτική...   Περισσότερα

Μεταδιδακτορικοί ερευνητές στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Θέση έμμισθης έρευνας χρηματοδοτούμενης από τα Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου του Β’ κύκλου της πρόσκλησης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» με τίτλο:...   Περισσότερα

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα sunset θα αναπτύξει και θα δοκιμάσει καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες, οι οποίες εξελίσσονται με την ψηφιοποίηση των τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων (LECs),...   Περισσότερα

Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων Ερευνητών στο Τμήμα Πληροφορικής του Ο.Π.Α

Υπάρχουν θέσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών και Υποψηφίων Διδακτόρων στην ομάδα Επιστήμης και Βελτιστοποίησης Δικτύων στον Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) υπό την επίβλεψη...   Περισσότερα

Θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προκηρύσσει έξι (6) θέσεις υποψηφίων Διδακτόρων. Πεδία Έρευνας και Θέσεις:...   Περισσότερα

Θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων στο Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων. Για την απόκτηση του τίτλου διδάκτορα μηχανικού ΕΜΠ απαιτούνται: – Παρακολούθηση Προδιδακτορικών μαθημάτων...   Περισσότερα

Διδακτορικά από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικών Τμημάτων και τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Τμημάτων Θετικών Επιστημών που ενδιαφέρονται...   Περισσότερα

Νέα Διδακτορικά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εκπονήσουν μεταδιδακτορική διατριβή, να υποβάλουν σχετική αίτηση....   Περισσότερα

    ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

    ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση