Σεμινάριο E-Learning: «Εισαγωγή στα Logistics» από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Φορέας υλοποίησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το σεμινάριο-μάθημα «Εισαγωγή στα Logistics (Basic Logistics)».

Το παρόν σεμινάριο-μάθημα απευθύνεται σε όσους χρειάζονται μια βασική εισαγωγή στα Logistics, και ειδικότερα στα άτομα που εργάζονται ή πρόκειται να αρχίσουν να εργάζονται στον χώρο των Logistics, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και την ανάπτυξη των τομέων: διαχείριση αποθεμάτων, προμηθειών, αποθηκών, Δικτύων Διανομής και γενικότερα με τομείς που σχετίζονται με τη ροή των υλικών. Ταυτόχρονα απευθύνεται και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα ευρύ γνωσιακό υπόβαθρο, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους ή να επιδιώξουν επαγγελματική πιστοποίηση στη διοίκηση των Logistics.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 2 μήνες, ενώ τα μαθήματα ξεκινούν 21 Οκτωβρίου.

Αναλυτικότερα: Σεμινάριο E-Learning: «Εισαγωγή στα Logistics» από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση