Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Digital Transformation in Financial Services»

Φορέας υλοποίησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του νέου Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο Digital Transformation in Financial Services.

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα μεγάλο εύρος περιοχών, από την ψηφιακή τραπεζική, το fintech και τις εναλλακτικές τράπεζες έως το θεσμικό πλαίσιο και τις τεχνολογίες που κάνουν εφικτή την ψηφιοποίηση των τραπεζικών εργασιών, αλλά και μέχρι το μέλλον του τραπεζικού συστήματος και το πώς μια τράπεζα μπορεί να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Αναλυτικότερα:
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Digital Transformation in Financial Services»

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση