Χρήσιμες ιστοσελίδες για εργασία στο εξωτερικό

Φορέας Ιστοσελίδα Σχόλια
Υπουργείο Εξωτερικών http://www.agora.mfa.gr Πληροφορίες για την ελληνική επιχειρηματική παρουσία στο εξωτερικό, Περιλαμβάνονται έρευνες αγοράς-κλαδικές μελέτες
Υπουργείο Εξωτερικών / Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων-ΕΣΟΑΒ http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=7&cnode=8 Το Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) αποσκοπεί κυρίως στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής αλλά και στην ενδυνάμωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Βουλγαρίας, Μαυροβούνιου, Π.Γ.Δ.Μ., Ρουμανίας και Σερβίας.
Υπουργείο Εξωτερικών /Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7 Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έχουν ως κύρια αρμοδιότητα τη διασφάλιση, υποστήριξη και προώθηση των ελληνικών οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων στο εξωτερικό.
Ευρωπαϊκή Ένωση / Απασχόληση στο εξωτερικό: Δίκτυο Eures http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=el Κενές θέσεις εργασίας σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, βιογραφικά σημειώματα ενδιαφερόμενων υποψηφίων, ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς σχετικά με τη ζωή και την εργασία στο εξωτερικό και πολλές άλλες πληροφορίες σας παρέχονται μέσω του δικτύου EURES
Ευρωπαϊκή Ένωση / Eurodesk. https://ec.europa.eu/eures/public/el/news Γνωρίζατε ότι μέσω του Eurodesk μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερα από 200 προγράμματα, 350 οργανισμούς και 1.800 πηγές τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο; Εάν, λοιπόν, έχετε κάποιο ερώτημα σχετικά με την εργασία, τα ταξίδια, τις σπουδές ή τον εθελοντισμό απευθυνθείτε στο Eurodesk.
Ευρωπαϊκή Ένωση/επιχειρήσεις http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_el.htm Πληροφορίες σε τομείς σχετικούς με τη χρηματοδότηση, ανάπτυξη και διοίκηση επιχειρήσεων, συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις και επιχειρηματικές εκδηλώσεις
Ευρωπαϊκή Ένωση/πολίτες http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm Βοήθεια και συμβουλές για τη ζωή, την εργασία και τα ταξίδια σας στην ΕΕ
Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το SOLVIT ασχολείται με προβλήματα διασυνοριακής διάστασης τα οποία οφείλονται σε κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών
Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ επιχειρηματικά δίκτυα http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm Δημοσιεύονται στην αγγλική γλώσσα πληροφορίες για τη διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων καθώς και μεταξύ ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων
Ευρωπαϊκή Ένωση/ europages http://www.europages.com/ Βάση δεδομένων στην οποία είναι καταχωρημένες 2.3 εκατομμύρια επιχειρήσεις από 35 χώρες και 21 κλάδους. Προσφέρεται η δυνατότητα ανεύρεσης νέων πελατών και προμηθευτών για εισαγωγές ή εξαγωγές. Διαθέσιμη και στην ελληνική γλώσσα.
Ευρωπαϊκή Ένωση/ ted.europa http://www.ted.europa.eu Αφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του «Συμπληρώματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και αφορά τις ευρωπαϊκές προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και είναι διαθέσιμη και στην ελληνική γλώσσα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ενότητα «Επιχειρηματικές ευκαιρίες»
Ευρωπαϊκή Ένωση/ euroxess http://ec.europa.eu/euroxess Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τους μετακινούμενους ερευνητές.
Ευρωπαϊκή Ένωση/ euraxess Jobs http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index Είναι μία διαδικτυακή πύλη στην οποία ανακοινώνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας από ερευνητικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη.
Ευρωπαϊκή Ένωση/ euraxess Services http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/services/index Πρόκειται για ένα δίκτυο οργανισμών οι οποίοι προσφέρουν εξατομικευμένη βοήθεια σε μετακινούμενους ερευνητές. 250 Euraxess Services Centers σε 38 χώρες προσφέρουν προς τους ερευνητές υπηρεσίες όπως άδεια εισόδου, άδεια παραμονής και άδεια εργασίας, στέγαση, κοινωνική ασφάλιση, φορολόγηση, εκμάθηση γλώσσας, υποστήριξη οικογένειας κ.ά.
Ευρωπαϊκή Ένωση/ Euraxess Rights http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index Σκοπός του Euraxess Rights είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος εργασίας για τους ερευνητές, ώστε αυτοί να είναι απρόσκοπτοι από άλλα εμπόδια, να αφοσιώνονται στην έρευνα.
Ευρωπαϊκή Ένωση/ euraxess links http://ec.europa.eu/euraxess/links/index_en.htm Είναι ένα εργαλείο ενημέρωσης των ευρωπαίων ερευνητών που ζούνε και εργάζονται σε τρίτες χώρες για την έρευνα στην Ευρώπη, τις ερευνητικές πολιτικές, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και συνεργασίας.
Ευρωπαϊκή Ένωση/ cordis http://cordis.europa.eu/ Παρέχεται πληροφόρηση για την έρευνα και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής http://www.usajobs.opm.gov/ Ανακοινώνονται θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής http://www.jobsearchusa.org/ Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στις ΗΠΑ
Ευρωπαϊκή Ένωση/ eurobrussels http://www.eurobrussels.com/ Δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Παγκόσμιο διαδίκτυο http://www.monster.com Παρέχονται πληροφορίες για την παγκόσμια αγορά εργασίας
Υπουργείο Εξωτερικών http://www1.mfa.gr/eykairies-stadiodromias/ Παρουσιάζονται ευκαιρίες σταδιοδρομίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε διεθνείς οργανισμούς. Επίσης, παρέχονται σύνδεσμοι στις ιστοσελίδες των κυριοτέρων διεθνών οργανισμών για απευθείας πλοήγηση σε αντίστοιχες ενότητες για ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε αυτούς.
Ευρωπαϊκή Ένωση http://graduatejobsineurope.com/ Δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα http://www.ewb-international.org/ Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα για όποιον θέλει να προσφέρει στο εξωτερικό
Πανεπιστήμια Μ.Βρετανίας http://www.prospects.ac.uk Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων Μεγάλης Βρετανίας
Πανεπιστήμια Γαλλίας http://www.education.gouv.fr/cid160/lieux-d-information-de-l-orientation.html Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων Γαλλίας
Γαλλία/Επιτροπή Σπουδών για Μηχανικούς http://www.cefi.org Παρέχονται εξειδικευμένες πληροφορίες για μηχανικούς
Πανεπιστήμια Γερμανίας http://www.iqb.de/de/index.php?id=1835 Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων Γερμανίας
Υπουργείο Εξωτερικών http://www1.mfa.gr/eykairies-stadiodromias Παρουσιάζονται ευκαιρίες σταδιοδρομίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε διεθνείς οργανισμούς. Επίσης, παρέχονται σύνδεσμοι στις ιστοσελίδες των κυριοτέρων διεθνών οργανισμών για απευθείας πλοήγηση σε αντίστοιχες ενότητες για ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε αυτούς.

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση