Αρμοδιότητες Γραφείου Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι τμήμα Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Π.Δ.Μ.και λειτουργεί συνδετικά μεταξύ Πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής Κοινότητας. Στόχος του είναι η υποστήριξη φοιτητών-αποφοίτων για την ομαλή τους ένταξη στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη επιτυχημένης σταδιοδρομίας. Το Γραφείο Διασύνδεσης προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των Φοιτητών -αποφοίτων, του Διδακτικού-Επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, των Επιχειρήσεων και φορέων απασχόλησης καθώς και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.ΕπιστημονικώςΥπεύθυνητου Γραφείου Διασύνδεσης του Π.Δ.Μ.είναι η Κα Παναγιωτίδου Σοφία, Επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Πιο συγκεκριμένα το Γραφείο Διασύνδεσης:

  • Ενημερώνει φοιτητές και αποφοίτους του Π.Δ.Μ.για διαθέσιμες θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης στο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
  • Παρέχει πληροφόρηση για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων.
  • ▪Ενημερώνει για διαθέσιμες υποτροφίες και κληροδοτήματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
  • Παρέχει πληροφορίες για προγράμματα κινητικότητας και δια βίου μάθησης.
  • Δημοσιεύει άρθρα και πληροφοριακό υλικό εκπαιδευτικού και επαγγελματικού περιεχομένου.
  • Ενημερώνει για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων.
  • Διοργανώνει εκδηλώσεις, ημερίδες και σεμινάρια εκπαιδευτικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος καθώς και ημέρες Επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Διενεργεί μελέτες απορρόφησης για την ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.Τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται από το Γραφείο ως βασικοί άξονες για τον προσδιορισμό των δράσεων στον τομέα της επαφής με τις επιχειρήσεις αλλά και στον σχεδιασμό ενός πλάνου για την προσέγγιση των πρωτοετών φοιτητών.
  • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και προετοιμασία για συνέντευξη.

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση