1 Εθελοντής στη Φινλανδία

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων αναζητούν ένα άτομο (18-30 ετών) για πρόγραμμα επιδοτούμενης εθελοντικής εργασίας 6 μηνών μέσω του προγράμματος Erasmus+ στη Φινιλανδία.

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως την διαμονή, τη μετακίνηση του/της συμμετέχοντα/ουσας (μέχρι 360 ευρώ), την ιατροφαρμακευτική του/της ασφάλειας, την εκμάθηση της Φιλανδικής γλώσσας, ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του/της και για τη διατροφή.

Αναλυτικότερα:
1 Eθελοντής στη Φινλανδία

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση